Komisja bezpieczeństwa
Strona główna / Komisja bezpieczeństwa / Posiedzenie dnia 18.11.2013r.

Posiedzenie dnia 18.11.2013r.

Posiedzenie Komisji skupiło się na zaopiniowaniu projektów uchwał Rady Miasta. Między innymi zaopiniowano:Program współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi; Projekt Gminnego programu profilaktyki, rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2014; Projekt dotyczący wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów.

:: wstecz

wykonanie: kotonski.pl
Menu