Komisja bezpieczeństwa
Strona główna / Komisja bezpieczeństwa

Posiedzenie dnia 22.05.2014r.

Posiedzenie Komisji zorganizowano celem zapoznania się ze stanem dróg na terenie miasta Knurów. Radni zapoznali się z problemami infrastruktury drogowej oraz ze stanem nawierzchni dróg i planowanymi remontami.

Posiedzenie dnia 12.03.2014r.

Posiedzenie Komisji zwołano w związku z corocznym spotkaniem dyrektorów placówek oświatowych z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej. Omawiano stan bezpieczeństwa na terenie knurowskich szkół.
W załączeniu Protokół z Komisji.

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3

Posiedzenie dnia 25.02.2014r.

Posiedzenie Komisji poświęcone było analizie dokumentów i stanu inwestycji - „ Budowa zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Knurowie przy ul. Przemysłowej”.
W załączeniu Protokół z Komisji.

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3

Posiedzenie dnia 18.12.2013r.

Posiedzenie Komisji skupiło się na zaopiniowaniu uchwał na sesję Rady Miasta.

Posiedzenie dnia 17.12.2013r.

Posiedzenie Komisji skupiło się na zaopiniowaniu uchwał na sesję Rady Miasta.

Posiedzenie dnia 26.11.2013r.

Posiedzenie Komisji dołączyło zaopiniowania projektu budżetu na 2014r.

Posiedzenie dnia 18.11.2013r.

Posiedzenie Komisji skupiło się na zaopiniowaniu projektów uchwał Rady Miasta. Między innymi zaopiniowano:Program współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi; Projekt Gminnego programu profilaktyki, rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2014; Projekt dotyczący wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów.

Posiedzenie dnia 13.09.2013r.

Posiedzenie Komisji poświęcone było zaopiniowaniem projektów uchwał. - Gminny program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego na lata 2013-2015. - Wprowadzenie na terenie Gminy Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych - „Rodzina 3+”.

Posiedzenie dnia 04.09.2013r.

Posiedzenie poświęcone było wnioskom radnych do budżetu na 2014r.
W załączeniu Protokół z Komisji.

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3

Posiedzenie dnia 18.06.2013r.

Posiedzenie Komisji poświęcone było zaopiniowaniu projektów uchwał, w tym między innymi:

 • Zaopiniowano pozytywnie projekt „Utworzenia Stowarzyszenia – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.
 • Zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2012r.

1 2 3 4 »
wykonanie: kotonski.pl
Menu