Komisja bezpieczeństwa
Strona główna / Komisja bezpieczeństwa

Posiedzenie dnia 28.06.2011r.

Komisja zapoznała się z pismem oraz kosztorysem OSP Knurów, jaki został przedstawiony przez Pana Krzysztofa Grzelak. Komisja zapoznała się z dokumentami i postanowiła ująć te zakupy w wnioskach do budżetu na 2011r.

Pliki do pobrania:

  1. Załącznik (pismo OSP Knurów)
  2. Załącznik (kosztorys OSP Knurów)
  3. Załącznik (opinia PSP Gliwice)
  4. Załącznik (wniosek do budżetu 2012)
  5. Załącznik (wniosek do budżetu 2012)

Posiedzenie dnia 13.06.2011r.

Na posiedzeniu Komisji zapoznano się ze stanem technicznym OSP Knurów oraz z problemami jakimi zmaga się nasza straż. Komisja poprosiła Komendanta o przestawienie na piśmie kosztorysu na potrzebny sprzęt oraz na działalność członków OSP Knurów. Zostały również omówione sprawy bieżące.


Posiedzenie dnia 19.04.2011r.

Na posiedzeniu komisji omówiono sprawy bieżące oraz zapoznano się z wnioskiem OSP Szczygłowice dotyczące zakupu nowego wozu bojowego. Na spotkaniu byli obecni Jan Przybyła oraz Dominik Kubacki. Komisja wyraziła pozytywna opinię co do zasadności wniosku Strażaków i przekazała sprawę do biura Pana Prezydenta Adama Ramsa.

Posiedzenie dnia 21.03.2011r.

Na posiedzeniu Komisja spotkała się z komendantami Straży Miejskiej oraz z Miejskim Komendantem Policji w Knurowie. Zapoznano się ze stanem bezpieczeństwa w mieście oraz z przewidywanymi działaniami służb porządkowych mającymi na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego Miasta.

Posiedzenie dnia 14.02.2011r,

Na spotkaniu zapoznano się z pismem strażaków, w którym zwracają się o zakup nowego wozu strażackiego. – Przedstawicielem strażaków na spotkaniu był Lucjan Bismor. Komisja przekazała sprawę do Pana Prezydenta Adama Ramsa celem załatwienia tego postulaty strażaków.

Komisja wysłuchała również raportu ze stanu pracy służb socjalnych naszego Miasta. – w spotkaniu uczestniczyli – Dyrektor MOPS Pani Małgorzata Cisek-Sopel, Pani Jolanta Klimkiewicz oraz Pan Piotr Grzelak, który omówił Miejski Program Profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Podczas dyskusji w szczególny sposób zwrócono uwagę na problem wykluczenia społecznego oraz alkoholizmu na tzw. III Kolonii. w ciężarowych oczekujących na załadunek węgla.

Komisja zwróciła się pismem do Pana Prezydenta Adama Ramsa z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia samochodów ciężarowych oczekujących na załadunek węgla z ul. Dworcowej na inny wyznaczony plac.

Pliki do pobrania:

  1. Załącznik (pismo strażaków)
  2. Załącznik (parkowanie ciężarówek na ul. Dworcowej)
  3. Załącznik (parkowanie ciężarówek na ul. Dworcowej)

Posiedzenie dnia 08.12.2010r.

Na tym posiedzeniu Komisja zapoznała się z projektem budżetu miasta na rok 2011, do którego nie wniesiono uwag. Przyjęto również plan pracy na rok 2011 z podziałem na kwartały.

Pliki do pobrania:

  1. Załącznik

Wstęp

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Porządku i Spraw Socjalnych
Rady Miasta Knurów.

Pliki do pobrania:

  1. Plan pracy

« 1 2 3 4
wykonanie: kotonski.pl
Menu