Komisja bezpieczeństwa
Strona główna / Komisja bezpieczeństwa

Posiedzenie dnia 28.05.2013r.

Posiedzenie poświęcone było sprawom III Kolonii. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego Obszaru III Kolonii.
W załączeniu Protokół z Komisji.

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3

Posiedzenie dnia 08.05.2013r.

Posiedzenie zostało zwołane w związku z publikacją w tygodniku Nowiny Gliwickie artykułu „Wyleciałam z pracy za koleżeńską poradę”. Na posiedzeniu był obecny Komendant Straży Miejskiej Pan Andrzej Daroń.
W załączeniu Protokół z Komisji.

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3

Posiedzenie dnia 20.03.2013r.

Posiedzenie poświęcone było analizie stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych na terenie naszego miasta. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół oraz komendanci Policji i Straży Miejskiej.
W załączeniu Protokół z Komisji.

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3

Posiedzenie dnia 26.02.2013r.

Komisja zapoznała się z projektami uchwał, a w szczególny sposób zajęła się zasadami usytuowania na terenie miasta Knurów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zapoznała się z projektem zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków komunalnych na terenie Knurowa.
Komisja zaproponowała zwołanie posiedzenia połączonych Komisji Bezpieczeństwa i Gospodarki. Na to spotkanie zaproszono również przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego Obszaru III Kolonii. Tematem tego spotkania będzie zapoznanie się ze sytuacją na terenie III Kolonii i próba wypracowania programów wsparcia dla mieszkańców tego terenu.

Posiedzenie dnia 18.12.2012r.

Komisja zapoznała się i zaopiniowała projekt podziału Gminy Knurów na stałe obwody głosowania oraz wyraziła pozytywna opinię na temat porozumienia z Gmina Gierałtowice dotyczącej prowadzenia w 2013r. Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin i zatwierdziła projekt” Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2013 rok.” Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Posiedzenie dnia 03.12.2012r.

Na posiedzeniu Komisji został zatwierdzony plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Porzadku i Spraw Socjalnych Rady Miasta Knurów na 2013r.
W załączeniu Protokół z Komisji.

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3

Posiedzenie dnia 19.11.2012r.

Posiedzenie poświęcone było opiniowaniem projektu wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Knurowa na rok 2013. Komisja opiniowała również zasady przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetowych Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaopiniowany został również projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia regulaminu nadania nagrody „Laur Knurowa”.

Posiedzenie dnia 29.10.2012r.

Posiedzenie Komisji poświęcone było analizie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta. Na spotkaniu byli obecni Komendanci Policji Pan Maciej Kawa i Straży Miejskiej Pan Andrzej Daroń.
W załączeniu Protokół z Komisji.

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3

Posiedzenie dnia 19.09.2012r.

Komisja na tym posiedzeniu zaopiniowała uchwały na Sesję Rady Miasta.

Posiedzenie dnia 04.09.2012r.

Komisja na posiedzeniu przedstawiła wnioski do budżetu miasta na 2013r.
W załączeniu Protokół z Komisji.

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3

wykonanie: kotonski.pl
Menu